Privacy policy

PRIVACY VERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Vector Systems bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op vectorsystems@skynet.be


Verwerkingsdoeleinden

Vector Systems bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen en/of leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.c (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van de Vector Systems bvba groep binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Vector Systems bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Vector Systems bvba.

Vector Systems bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: vectorsystems@skynet.be


Direct marketing

Vector Systems bvba doet niet aan direct marketing.


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Cookie Policy

This website uses cookies.

What is a cookie?

A cookie is a small file consisting of letters and numbers, which is sent to your computer when you consult a website. This cookie contains a unique code, which enables a website to recognise the user based on the device being used. During a subsequent visit to the website, it will remember information about your preferences (for example, choice of language, favourite companies, recent searches, etc.), based on the cookies. Cookies ensure the interaction between the visitor and the website generally runs more smoothly and quicker. The use of cookies can also make the content or the publicity on a website more relevant to the user, as it can be adapted in line with his or her personal preferences.

Which cookies are used and what is their purpose?

Essential cookies
The cookies are essential in order to make use of the website and its components (for example, login, choice of language).

Performance cookies
We use performance cookies to gather information about the use of the website, with the aim of improving and optimising the website contents and making it more efficient.

Third party cookies
The cookies allow us to improve the contents and functioning of the website, for example through the use of Google Analytics, OpenStreetMap, ...

Cookies storage period
Cookies are stored in the browser for a maximum period of 24 months.

Managing cookies
If you want to prevent certain cookies being installed on your computer, you can indicate this via your browser’s Privacy settings. Removing cookies can also be done via your browser’s Privacy settings.